बैलाचे दूध मराठी गोष्ट, Bailache Doodh Story in Marathi

अकबर बिरबल मराठी गोष्टी: बुद्धिमत्ता, हुशारी आणि सर्वात चतुर असा कोण होऊन गेला असा आपण विचार केला तर कोणाच्या सुद्धा मनात येते ते नाव म्हणजे बिरबल. सम्राट अकबराच्या नवरत्नांपैकी बिरबल हा सर्वात मौल्यवान रत्न मानला जात असे.

नमस्कार बच्चे कंपनी, कसे आहेत सगळे, मजेत ना. आजच्या या लेखात, मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे बैलाचे दूध अकबर बिरबल मराठी गोष्ट (bailache doodh story in Marathi). बैलाचे दूध हि मराठी गोष्ट लहान मुलांसाठी आणि पहिली पासून ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगी आहे.

तुम्ही तुमच्या शाळेत किंवा तुमच्या मित्रांना सांगण्यासाठी बैलाचे दूध अकबर बिरबल मराठी गोष्ट (bailache doodh story in Marathi) सांगू शकता. आमच्या या वेबसाइटवर इतर अनेक प्रकारच्या छोट्या छोट्या गोष्टी मराठीमध्ये उपलब्ध आहे, त्या गोष्टीसुद्धा आपण आपण वाचू शकता.

बैलाचे दूध मराठी गोष्ट, Bailache Doodh Story in Marathi

अकबर-बिरबलाशी संबंधित अशा अनेक कथा आहेत, ज्या सर्वांना प्रेरणा देतात, काही शिकवण देतात. बिरबलाने आपल्या हुशारीने सम्राट अकबराच्या दरबारात आलेली गुंतागुंतीची प्रकरणे आपल्या हुशार बुद्धीच्या जोरावर अनेक वेळा सोडवली.

परिचय

जर तुम्हाला स्वतः मानसिकदृष्ट्या आणि बुद्धीने हुशार व्हायचे असेल तर प्रत्येक आलेली अडचण हि कशी सोडवता येते हे शिकण्यासाठी अकबर बिरबलच्या कथांपेक्षा श्रेष्ठ काहीही नाही. आमच्या कथांच्या या भागात आम्ही काही निवडक अकबर-बिरबलाच्या मराठी गोष्टी दिल्या आहेत, त्या कथा वाचा, ज्यामुळे तुम्हाला त्याचा योग्य फायदा मिळेल.

बैलाचे दूध अकबर बिरबल मराठी गोष्ट

एकदा अकबराच्या पायाला जखम झाली. मोठ्या वैद्याला बोलावण्यात आले आणि त्यांनी सुचवले की जर बैलाचे दूध जखमेवर लावले तर ते लवकरच बरे होईल. सम्राटाने आपल्या कोर्टात अशी घोषणा केली की त्याला बैलाच्या दुधाची आवश्यकता आहे. हे ऐकून प्रत्येकाला आश्चर्य वाटले परंतु काहीही बोलू शकले नाही.

Bailache Doodh Story in Marathi

दोन दिवस गेले पण बैलाचे दूध कोणालाही सापडले नाही. तर बिरबल यांना हे काम सोपविण्यात आले होते. बिरबलने सम्राटाला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की बैलाच्या दुधासारखे असे काही नाही, परंतु ते म्हणाले – “राज वैद्यांनी जेव्हा त्यासाठी विचारणा केली तेव्हा ते अस्तित्वातच असले पाहिजे. कोठूनही आणा.”

बिरबल खूप अस्वस्थ झाला. तो घरी गेला आणि बैलाच्या दुधासारखी कोणतीही गोष्ट नाही हे सम्राटाला कसे सांगायचे याचा विचार केला.

याचा विचार करून काही दिवस गेले आणि बिरबल दरबारात कधीच आला नाही. बिरबलाचे काय झाले याने अकबर काळजीत पडला. तो कोर्टात का आला नाही हे पाहण्यासाठी त्याने एखाद्याला त्याच्या घरी पाठवले. जेव्हा तो तिथे गेला तेव्हा त्याला त्याची मुलगी घराच्या बाहेरच बिरबलाची कपडे धुताना दिसली.

तिने त्या नोकराला नमस्कार केला. तिला नोकराने विचारले कि बिरबल दरबारात का येत नाही. मुलगीने उत्तर दिले कि काल रात्री बिरबलाला मूल झाले आहे. नोकरीला हे खरे वाटले नाही परंतु तो परत आला आणि त्याने सम्राटाला हे सांगितले. सम्राटालाही हे समजू शकले नाही, म्हणून त्याने स्वतः आपल्या घरी जाऊन सत्य शोधण्याचा निर्णय घेतला.

सम्राट येताना पाहून बिरबलाने त्याचे स्वागत केले. सम्राटाने त्याला विचारले, “बिरबल, हे काय आहे? एखादा माणूस मुलाला जन्म देऊ शकतो का?”

बिरबलने नम्रपणे उत्तर दिले – “महाराज, जेव्हा बैलाला दूध असू शकते, तेव्हा माणूस मुलाला जन्म का देऊ शकत नाही??”

सम्राटाला समजले की तो चुकीचा होता. तो आपल्या राजवाड्यात परत आला आणि त्याने आला आदेश रद्द केला.

तात्पर्य

कोणताही निर्णय करायच्या आधी त्याचे परिणाम माहिती करून घ्यावेत.

तर हि होती बैलाचे दूध अकबर बिरबल मराठी गोष्ट. मला आशा आहे की तुम्हाला बैलाचे दूध अकबर बिरबल मराठी गोष्ट (bailache doodh story in Marathi) आवडली असेल. जर आपल्याला हि गोष्ट आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Leave a Comment