कावळा आणि सापाची गोष्ट, Crow and Snake Story in Marathi

नमस्कार बच्चे कंपनी, कसे आहेत सगळे. आजच्या या लेखात, मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे कावळा आणि साप यांची गोष्ट (crow and snake story in Marathi). कावळा आणि सापाची गोष्ट लहान मुलांसाठी आणि पहिली पासून ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगी आहे.

तुम्ही तुमच्या शाळेत किंवा तुमच्या मित्रांना सांगण्यासाठी कावळा आणि सापाची गोष्ट (crow and snake story in Marathi) सांगू शकता. आमच्या या वेबसाइटवर इतर अनेक प्रकारच्या छोट्या छोट्या गोष्टी मराठीमध्ये उपलब्ध आहे, त्या गोष्टीसुद्धा आपण आपण वाचू शकता.

कावळा आणि सापाची गोष्ट, Crow and Snake Story in Marathi

एका वनात पिंपळाचे एक मोठे झाड होते. त्या झाडावर एका कावळ्याने आपले एक छान घरटे तयार करून ते त्यांचे घर बनवले होते. दोघे सुद्धा आनंदाने राहत असत. त्याच पिंपळाच्या झाडाच्या एका छोट्या बिळात एक मोठ्ठा साप राहत होता.

Crow and Snake Story in Marathi

साप नेहमी कावळा बाहेर गेला कि झाडावर चढून कावळ्याची अंडी, लहान पिल्ले खात असे. कावळा सापापासून आपल्या पिल्लांना वाचवण्यासाठी काहीच करू शकत नव्हता.

कावळा आपल्या जवळच्या एका वडाच्या झाडाजवळ राहणाऱ्या आपल्या मित्राला, एका हुशार कोल्ह्याला भेटायला गेला. त्याने त्याला आपली सर्व कहाणी सांगितली. आपल्याला सापाच्या त्रासापासून मुक्त होण्यासाठी मदत करण्याची विनंती केली.

कोल्ह्याने त्याला सांगितले कि जरी साप मोठा असला आणि तुम्हाला त्रास होत असला तरी तुम्ही त्याचा सामना करू शकता. तुम्ही कृपया हार मानू नका. तुमच्या बुद्धीच्या वापराने शक्तिशाली शत्रूंवरही मात करू शकता.

हे ऐकल्यावर कावळ्याने विनंती केली, हे मित्रा, कृपया आम्हाला सांगा की आम्ही या दुष्ट सापावर कसा मात करू आणि नष्ट करू शकतो.

कोल्ह्याने त्यांना एक योजना सांगितली, तुम्ही येथून दूर एक मोठे राज्य आहे, त्या राज्याच्या राजधानीत जावा, तिथे जो कोणी तुम्हाला खूप श्रीमंत माणूस दिसेल त्याच्या घरून त्याच्या नजरेसमोरून उचलून आणा.

तो पुढे म्हणाला, तुम्हाला हळू हळू उडण्याची गरज आहे जेणेकरून राजाचे नोकर तुमचा पाठलाग करू शकतील. तुमच्या झाडाकडे परत या आणि साप राहत असलेल्या झाडाच्या बिळात टाका. जेव्हा नोकर पोहचतील तेव्हा ते हार घेण्यासाठी सापाला मारून टाकतील.

कावळ्याने आपल्या मित्राचे बोलणे ऐकले आणि त्याच्या योजनेनुसार लगेच उड्डाण केले.

कावळा राजधानीच्या वरून उडत असताना, कावळ्याने श्रीमंत स्त्रियांना तलावात पोहताना पाहिले. त्यांनी तळ्याच्या काठावर आपले सोन्याचे आणि मोत्यांचे हार ठेवले होते, ज्याचे रक्षण करण्यासाठी सैनिक तैनात होते.

चालून आलेली संधी बघता लगेच कावळा खाली उतरला आणि चोचीत एक मोठा हार उचलला आणि हळू हळू उडू लागला. पोहत असलेल्या राणीने बघताच आपल्या नोकरांना आदेश दिला कि कावळ्याच्या मागे जाऊन तो हार परत आणा.

जेव्हा सैनिकांनी पाहिले, तेव्हा त्यांनी काठ्या आणि दगड उचलले आणि कावळ्यावर फेकण्यास सुरुवात केली आणि त्यांचा पाठलाग करण्यासाठी धावले. ठरल्या प्रमाणे कावळ्याने हार झाडाच्या बिळात असा टाकला कि कोणाला पण हार दिसेल. कावळा सैनिक येईपर्यंत झाडाच्या फांदीवर वाट बघत राहिला.

जेव्हा सैनिक आहे तेव्हा खूप त्यांना तो हार दिसला, हार काढायला जाताच त्यांना साप दिसला. सैनिकांनी सापाला काठ्यांनी ठार मारले आणि हार काढून घेतला. अशा प्रकारे कावळ्याने आपल्या बुद्धीचा वापर करून सापापासून सुटका करून घेतली.

तात्पर्य: अगदी शक्तिशाली शत्रूचाही आपल्या बुद्धीचा वापर करून नाश केला जाऊ शकतो.

तर हि होती कावळा आणि सापाची गोष्ट. मला आशा आहे की कावळा आणि साप यांची गोष्ट (crow and snake story in Marathi) आवडली असेल. जर आपल्याला हि गोष्ट आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Leave a Comment