सिंह आणि उंदीर मराठी गोष्ट, Lion and Mouse Story in Marathi

नमस्कार बच्चे कंपनी, कसे आहेत सगळे. आजच्या या लेखात, मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे सिंह आणि उंदीर मराठी गोष्ट (lion and mouse story in Marathi). सिंह आणि उंदीर मराठी गोष्ट लहान मुलांसाठी आणि पहिली पासून ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगी आहे.

तुम्ही तुमच्या शाळेत किंवा तुमच्या मित्रांना सांगण्यासाठी सिंह आणि उंदीर मराठी गोष्ट (lion and mouse story in Marathi) सांगू शकता. आमच्या या वेबसाइटवर इतर अनेक प्रकारच्या छोट्या छोट्या गोष्टी मराठीमध्ये उपलब्ध आहे, त्या गोष्टीसुद्धा आपण आपण वाचू शकता.

सिंह आणि उंदीर मराठी गोष्ट, Lion and Mouse Story in Marathi

मुलांना कथा ऐकायला आवडतात. लहान वयात आपल्याला चांगले आणि वाईट यातील फरक आपल्याला असच गोष्टींमधून समजतो. अशा नैतिक कथा मुलांमध्ये नीतिमत्तेची भावना विकसित करण्यास मदत करतात आणि त्यांना एक चांगला विद्यार्थी, देशाचा नागरिक होण्यास मदत करतात.

परिचय

लहानपणी आपल्याला आईवडील ज्या प्रेरणादायी, बोध घेणाऱ्या गोष्टी सांगतात त्याच गोष्टींचे प्रतिबिंब आपल्या मनावर उमटत असते. अशाच काही चांगल्या गोष्टी आम्ही घेऊन आलो आहे, जेणेकरून तुम्हाला त्याचा तुमच्या जीवनात फायदा होईल.

सिंह आणि उंदीर मराठी गोष्ट

जंगलाचा राजा सिंह झाडाच्या सावलीत आरामात झोपला होता. मग कुठून तरी एक खोडकर उंदीर तिथे पोहोचला आणि खेळू लागला. खेळता खेळता तो सिंहाच्या अंगावर चढला.

कधी तो सिंहाच्या पाठीवर धावायचा, तर कधी त्याच्या डोक्यावर चढायचा. कधी तो तिच्या कानावर डोलतो, कधी शेपटीसोबत खेळतो. त्याला खूप मजा येत होती.

Lion and Mouse Story in Marathi

खोडकर उंदराच्या मस्तीने सिंहाची झोप मोडली. डोळे उघडले तर त्याला एक छोटा उंदीर त्याच्यावर खेळताना दिसला. त्याला खूप राग आला आणि त्याने उंदीर आपल्या पंजात पकडला.

सिंहाच्या पंजावर येताच उंदीर घाबरला आणि थरथरू लागला. सिंह म्हणाला, “मूर्ख उंदीर, तू इतका धैर्यवान आहेस की तू जंगलाच्या राजा सिंहाची झोप भंग करतोस. आता तुझे काही खरे नाही. मरायला तयार हो. आता मी तुला मारून खाईन.”

समोर मृत्यू पाहून उंदीर विनवणी करू लागला, “वनराज मला माफ कर. माझ्याकडून मोठी चूक झाली. माझ्यासारख्या छोट्या जीवाला खाऊन काय मिळणार? तुमचे पोट भरणार नाही. कृपया मला सोडा. जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा मी तुमच्या कामाला नक्की येईन.”

उंदराचे बोलणे ऐकून सिंह हसायला लागला आणि म्हणाला, “मी जंगलाचा राजा आहे. या संपूर्ण जंगलात माझ्यापेक्षा बलवान कोणी नाही. लहान उंदराचा, मला काय उपयोग? पण तरीही मी तुला दयेने जीवन देतो. पुन्हा कधीही माझी झोप व्यत्यय आणू नकोस.”

धन्यवाद म्हटल्यावर उंदीर निघून गेला. काही दिवस गेले. एके दिवशी सिंह शिकारीसाठी जंगलात फिरत असताना शिकारीच्या जाळ्यात तो अडकला. त्याने खूप प्रयत्न केले, पण सापळ्यातून बाहेर येऊ शकले नाही. तो मदतीसाठी गर्जना करू लागला.

शेजारून जाणाऱ्या उंदराच्या कानात सिंहाची गर्जना पडली. हा तोच उंदीर होता, ज्याला सिंहाने दयाळूपणे सोडून दिले होते. जेव्हा उंदीर गर्जना करण्याच्या दिशेने गेला तेव्हा त्याला सिंह जाळ्यात अडकलेला दिसला. त्याने लगेच आपल्या तीक्ष्ण दातांनी जाळी कापली. सिंह मोकळा झाला.

त्याने उंदराचे आभार मानले, मग उंदीर म्हणाला, “वनराज, तू मला विसरला आहेस. मी तोच उंदीर आहे ज्याला मी माझे जीवन दिले. मी तुला सांगितले होते की एक दिवस मी तुझ्या कामाला नक्की येईन. बघ आज मी तुझ्या कामाला आलो आहे.

सिंहाला तो दिवस आठवला आणि त्या दिवशी त्याच्या विचाराबद्दल पश्चात्ताप झाला, त्याला ज्या उंदराचा तिरस्कार वाटत होता त्याच्या मदतीने तो शिकारीपासून वाचू शकला.

तात्पर्य

कधीही कोणाला कमी लेखू नये, वेळ पडल्यास कोणीही मदतीला येऊ शकतो.

तर हि होती सिंह आणि उंदीर मराठी गोष्ट. मला आशा आहे की सिंह आणि उंदीर मराठी गोष्ट (lion and mouse story in Marathi) आवडली असेल. जर आपल्याला हि गोष्ट आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

3 thoughts on “सिंह आणि उंदीर मराठी गोष्ट, Lion and Mouse Story in Marathi”

Leave a Comment