लोभी भिकारी मराठी गोष्ट, Lobhi Bhikari Story in Marathi

नमस्कार बच्चे कंपनी, कसे आहेत सगळे. आजच्या या लेखात, मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे लोभी भिकारी मराठी गोष्ट (lobhi bhikari story in Marathi). लोभी भिकारी मराठी गोष्ट लहान मुलांसाठी आणि पहिली पासून ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगी आहे.

तुम्ही तुमच्या शाळेत किंवा तुमच्या मित्रांना सांगण्यासाठी लोभी भिकारी मराठी गोष्ट (lobhi bhikari story in Marathi) सांगू शकता. आमच्या या वेबसाइटवर इतर अनेक प्रकारच्या छोट्या छोट्या गोष्टी मराठीमध्ये उपलब्ध आहे, त्या गोष्टीसुद्धा आपण आपण वाचू शकता.

लोभी भिकारी मराठी गोष्ट, Lobhi Bhikari Story in Marathi

मुलांना कथा ऐकायला आवडतात. लहान वयात आपल्याला चांगले आणि वाईट यातील फरक आपल्याला असच गोष्टींमधून समजतो. अशा नैतिक कथा मुलांमध्ये नीतिमत्तेची भावना विकसित करण्यास मदत करतात आणि त्यांना एक चांगला विद्यार्थी, देशाचा नागरिक होण्यास मदत करतात.

परिचय

लहानपणी आपल्याला आईवडील ज्या प्रेरणादायी, बोध घेणाऱ्या गोष्टी सांगतात त्याच गोष्टींचे प्रतिबिंब आपल्या मनावर उमटत असते. अशाच काही चांगल्या गोष्टी आम्ही घेऊन आलो आहे, जेणेकरून तुम्हाला त्याचा तुमच्या जीवनात फायदा होईल.

लोभी भिकारी मराठी गोष्ट

एका गावात एक वृद्ध भिकारी राहत होता. त्याचे नाव रामलाल होते. पोट भरण्यासाठी तो घरोघरी भीक मागायचा. भीक मागून जे काही मिळेल त्यात तो स्वतःचे आणि आपल्या वृद्ध पत्नीचे पोट भरायचा. रामलाल जेव्हा शहरातील श्रीमंत लोकांना ऐशोआराम करताना पाहत असे तेव्हा त्याला अनेकदा वाईट वाटायचे आणि विचार यायचा कि आपण सुद्धा श्रीमंत असायला पाहिजे होते.

Lobhi Bhikari Story in Marathi

हे माझ्यासारखे गरीब लोक आपले आयुष्य कसे घालवत आहेत, या लोकांना अजिबात पर्वा किंवा काळजी नाही. देवाने मला कुठून तरी दहा-वीस हजार रुपयेच दिले तर मी छोटासा रोजगार करून शांततेने आयुष्य जगेन.

तो विचार करत असतानाच अचानक धन आणि वैभवाची देवी लक्ष्मी समोर आली आणि भिकाऱ्याला म्हणाली, बाबा, तुझी वाईट अवस्था पाहून मला खूप वाईट वाटते. मी तुला सोन्याची काही नाणी द्यायला आली आहे, बघ माझ्याकडे खूप सोन्याचे शिक्के आहेत. तू तुझी पिशवी उघड, मी सोन्याने भरून देईन लक्ष्मी देवीचं बोलणे ऐकून त्या भिकाऱ्याचा चेहरा आनंदाने उजळला. त्याने आपली एक जुनी बॅग पसरवली.

तेव्हा त्याची जुनी पिशवी पाहून देवी म्हणाली, ”बाबा, तुझी पिशवी खूप जुनी दिसत आहे, मी तुला सोन्याची नाणी देते पण जर नाणी खाली पडली तर त्याची माती होईल. तुमची पिशवी जुनी आहे, जास्त वजन ठेवू नका. रामलाल लगेच म्हणाला, धन्यवाद देवी, हे बोलून तुम्ही खूप छान काम केले. मी हे लक्षात ठेवीन.

आता तुम्ही माझ्या बॅगेत सोन्याचे शिक्के ठेवा. लक्ष्मी म्हणाली, ठीक आहे. आणि रामलालच्या पिशवीत सोन्याचे चमकणारे मोहरे पडू लागले. थोड्याच वेळात गरीबदासची पिशवी अर्धी भरली. देवी लक्ष्मीने त्याला विचारले बस्स का? रामलाल प्रार्थना करताना म्हणाला, आणखी थोडी नाणी टाका, आता पिशवी अर्धीच भरलेली आहे. लक्ष्मी पुन्हा सोन्याची नाणी रामलालच्या पिशवीत पुन्हा टाकू लागली.

थोड्या वेळाने देवी पुन्हा म्हणाली, बाबा आता खूप नाणी झाली आहेत. आता तुमचे समाधान झाले पाहिजे. यापेक्षा जास्त ओझे तुम्ही उचलू शकणार नाही तर रामलाल म्हणाला, नाही, देवी, मी बोलतोय, माझ्या झोळीत जास्त शिक्के नाहीत. माझी पिशवी अजूनही खूप मजबूत आहे, काळजी करू नका, तुम्ही काळजी न करता ती नाणी टाकत चला. तेव्हा देवी म्हणाली, जशी तुझी इच्छा.

थोड्या वेळाने देवी पुन्हा थांबली आणि तिला समजावताना म्हणाली, बाबा! आता होऊ द्या, याने तुमचे आयुष्य सुरळीत जाईल. तुला तुम्हाला भीक मागण्याची गरज भासणार नाही. रामलाल विनवणी करत म्हणाला, जरा अजून. देवी म्हणाली, पण बाबा तुम्हाला आठवतंय की नाणी खाली पडले तर माती होतील? तेव्हा रामलाल म्हणाला नाही, ते खाली पडणार नाहीत.

आता झोळी पूर्ण भरून गेली होती, तिला जास्त मोहरांचा भार सहन होत नव्हता. आणि क्षणार्धात, इतर सर्व नाणी पृथ्वीवर पडल्या आणि झोळी फाटल्यामुळे माती झाली.

रामलाल घाबरला आणि म्हणाला, “देवी, मला क्षमा कर, पुन्हा एकदा मला थोडी नाणी द्या. हे बोलल्यावर त्याने डोके वर करून पाहिले. तिथे कोणीच नव्हते, देवी गायब झाली होती. आणि अशा रीतीने लोभी भिकारी रामलाल हा गरीबच राहिला.

तात्पर्य

अति लोभ केल्यास जे काही मिळणार आहे ते सुद्धा मिळत नाही.

तर हि होती लोभी भिकारी मराठी गोष्ट. मला आशा आहे की लोभी भिकारी मराठी गोष्ट (lobhi bhikari story in Marathi) आवडली असेल. जर आपल्याला हि गोष्ट आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Leave a Comment