टोपीवाला आणि माकड मराठी गोष्ट, Topiwala Ani Makad Story in Marathi

नमस्कार बच्चे कंपनी, कसे आहेत सगळे. आजच्या या लेखात, मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे टोपीवाला आणि माकड मराठी गोष्ट (topiwala ani makad story in Marathi). टोपीवाला आणि माकड मराठी गोष्ट लहान मुलांसाठी आणि पहिली पासून ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगी आहे.

तुम्ही तुमच्या शाळेत किंवा तुमच्या मित्रांना सांगण्यासाठी टोपीवाला आणि माकड मराठी गोष्ट (topiwala ani makad story in Marathi) सांगू शकता. आमच्या या वेबसाइटवर इतर अनेक प्रकारच्या छोट्या छोट्या गोष्टी मराठीमध्ये उपलब्ध आहे, त्या गोष्टीसुद्धा आपण आपण वाचू शकता.

टोपीवाला आणि माकड मराठी गोष्ट, Topiwala Ani Makad Story in Marathi

मुलांना कथा ऐकायला आवडतात. लहान वयात आपल्याला चांगले आणि वाईट यातील फरक आपल्याला असच गोष्टींमधून समजतो. अशा नैतिक कथा मुलांमध्ये नीतिमत्तेची भावना विकसित करण्यास मदत करतात आणि त्यांना एक चांगला विद्यार्थी, देशाचा नागरिक होण्यास मदत करतात.

परिचय

लहानपणी आपल्याला आईवडील ज्या प्रेरणादायी, बोध घेणाऱ्या गोष्टी सांगतात त्याच गोष्टींचे प्रतिबिंब आपल्या मनावर उमटत असते. अशाच काही चांगल्या गोष्टी आम्ही घेऊन आलो आहे, जेणेकरून तुम्हाला त्याचा तुमच्या जीवनात फायदा होईल.

टोपीवाला आणि माकड मराठी गोष्ट

एके काळी एका गावात एक टोपीवाला राहत होता. आपले पोट भरण्यासाठी तो गावोगावी टोप्या विकायचा. तो रोज सकाळी मोठ्या टोपलीत टोप्या घालून बाहेर पडत असे. त्यांची विक्री करून तो संध्याकाळपर्यंत घरी यायचा.

एके दिवशी सकाळी तो टोपलीत रंगीबेरंगी टोप्या घेऊन बाहेर पडला. एका गावात टोप्या विकून तो दुसऱ्या गावाकडे निघाला होता.

Topiwala Ani Makad Story in Marathi

चालताना तो खूप थकला होता. त्या रस्त्यावरून जाताना जंगलही होतं. त्याला जंगलात एक वादाचे झाड दिसले. त्याला वाटले झाडाखाली बसून विश्रांती घेऊ. व्यापारी खूप थकला होता. त्याने टोप्या भरलेली टोपली खाली ठेवली. मग डोक्यावरून टोपी काढून खाली ठेवली, गळ्यातला स्कार्फ काढला आणि जमिनीवर ठेवला आणि त्यावर झोपला. त्यानंतर व्यापारी गाढ झोपेत गेला.

टोपीवाला ज्या झाडाखाली झोपला होता त्या झाडावर अनेक माकडे राहत होती. टोपीवाला झोपताच माकडांनी त्याची टोपली उघडली. माकडे रंगीबेरंगी टोप्या घेऊन खेळू लागली. अनेक माकडांच्या हातात टोप्याही होत्या.

माकडांच्या उड्या मारल्याने आवाज झाला, त्यामुळे टोपीवाला जागा झाला. त्याला जाग येताच त्याला धक्का बसला. त्याच्या टोपल्यातून सर्व टोप्या गायब झाल्या होत्या. सगळी माकडे हातात टोपी घेऊन व्यापाऱ्याकडे बघत होती. टोपीवाल्याने माकडांकडे पाहिले तेव्हा त्याला सर्व काही समजले.

टोपीवाला अस्वस्थ झाला. आता टोप्या न विकल्यामुळे आपले किती नुकसान होईल, असा प्रश्न त्याला पडला. या सगळ्याचा विचार करत तो डोकं खाजवू लागला. त्याला हे करताना पाहून माकडांनीही डोकं खाजवायला सुरुवात केली. हे पाहून टोपीवाल्याला राग आला.

त्याने रागाच्या भरात डोक्यावर हात मारला. माकडेही त्यांच्या हाताने त्यांच्या डोक्यावर झटपट मारतात. माकडांना हे करताना पाहून टोपीवाल्याला समजले की माकडे त्याचे अनुकरण करत आहेत. आता टोपीवाल्याला एक कल्पना सुचली ज्याद्वारे तो त्याच्या टोप्या परत घेऊ शकेल.

आता त्याने झोपताना डोक्याखाली ठेवलेली टोपी घातली. माकडांनीही पटकन हातात घेतलेल्या टोप्या घातल्या. आता टोपीवाल्याने डोक्यावर घातलेली टोपी जमिनीवर फेकली. माकडांनीही टोपीवाल्याचे अनुकरण करून त्यांच्या डोक्यावरील टोप्या जमिनीवर फेकल्या.

टोपीवाल्याची कल्पना कामी आली. त्याने पटकन सर्व टोप्या गोळा केल्या. सर्व टोप्या टोपलीत ठेवल्यानंतर टोपीवाला लगेच तिथून दुसऱ्या गावात विकायला गेला.

तात्पर्य

परिस्थिती बघून गोंधळून न जाता आपण शहाणपणाने वागले पाहिजे.

तर हि होती टोपीवाला आणि माकड मराठी गोष्ट. मला आशा आहे की टोपीवाला आणि माकड मराठी गोष्ट (topiwala ani makad story in Marathi) आवडली असेल. जर आपल्याला हि गोष्ट आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Leave a Comment