कुंभार आणि गाढव मराठी गोष्ट, Kumbhar Ani Gadhav Story in Marathi

नमस्कार बच्चे कंपनी, कसे आहेत सगळे. आजच्या या लेखात, मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे कुंभार आणि गाढव मराठी गोष्ट (Kumbhar ani Gadhav story in Marathi). कुंभार आणि गाढव मराठी गोष्ट लहान मुलांसाठी आणि पहिली पासून ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगी आहे.

तुम्ही तुमच्या शाळेत किंवा तुमच्या मित्रांना सांगण्यासाठी कुंभार आणि गाढव मराठी गोष्ट (Kumbhar ani Gadhav story in Marathi) सांगू शकता. आमच्या या वेबसाइटवर इतर अनेक प्रकारच्या छोट्या छोट्या गोष्टी मराठीमध्ये उपलब्ध आहे, त्या गोष्टीसुद्धा आपण आपण वाचू शकता.

कुंभार आणि गाढव मराठी गोष्ट, Kumbhar Ani Gadhav Story in Marathi

मुलांना कथा ऐकायला आवडतात. लहान वयात आपल्याला चांगले आणि वाईट यातील फरक आपल्याला असच गोष्टींमधून समजतो. अशा नैतिक कथा मुलांमध्ये नीतिमत्तेची भावना विकसित करण्यास मदत करतात आणि त्यांना एक चांगला विद्यार्थी, देशाचा नागरिक होण्यास मदत करतात.

परिचय

लहानपणी आपल्याला आईवडील ज्या प्रेरणादायी, बोध घेणाऱ्या गोष्टी सांगतात त्याच गोष्टींचे प्रतिबिंब आपल्या मनावर उमटत असते. अशाच काही चांगल्या गोष्टी आम्ही घेऊन आलो आहे, जेणेकरून तुम्हाला त्याचा तुमच्या जीवनात फायदा होईल.

कुंभार आणि गाढव मराठी गोष्ट

एका छोट्या गावात एक कुंभार राहत होता. त्याच्याकडे एक गाढव होते. दररोज तो आपल्या शेतातून माती काढून गाढवाच्या पाठीवर टाकून घरी घेऊन जायचा. शेतापासून त्याचे घर खूप दूर असल्याने कुंभार रस्त्याला कुठेतरी थोडा वेळ एका झाडाखाली विश्रांती घ्यायचा. थोडा वेळ थांबताना जवळच त्याच्या गाढवाला बांधून ठेवायचा.

Gadhav Ani Hushar Kumbhar Marathi Gosht

एक दिवस, कुंभार गाढवाला रोज बांधताना लागणारी दोरी घ्यायला विसरला. जेव्हा तो आपल्या आर्मच्या ठिकाणी पोचला तेव्हा त्याला त्याची आठवण झाली. त्याने विचार केला, “आज मी हे गाढव कसे बांधू? जर मी झोपलो तर कदाचित गाढव हि संधी पाहून पळून जाईल.

कुंभाराने गाढवाची मान पकडून थोडा वेळ आराम करण्याचा निर्णय घेतला जेणेकरून गाढव पळून जाऊ नये. त्याच वाटेने एक संत चालला होता, जो पुढे जात होता, त्याने कुंभाराला गाढवाच्या मानेला पकडून झोपताना पाहिले.

आता संताला सुद्धा कुंभाराची समस्या काय आहे हे माहिती करून घ्यायचे होते. कुंभाराने संताला विचारले तू असा गाढवाला पकडून का बसला आहेस? कुंभाराने त्याला आपली काय समस्या आहे हे सांगितले. हे ऐकल्यावर शहाणा संत म्हणाला, “गाढवाला तू रोज ज्या ठिकाणी बांधतोस त्या ठिकाणी घेऊन जा आणि त्या झाडाजवळ फक्त बांधण्याचे नाटक कर. खोटे खोटे दोरी म्हणून त्याला बांधण्याचे नाटक करा. मी तुम्हाला वचन देतो की गाढव पळून जाणार नाही.

कुंभाराने त्या संतांनी सांगितल्याप्रमाणे केले. तो गाढवाला सोडून थोडा वेळ झोपायला गेला. जेव्हा त्याला जाग आली, तेव्हा त्याने पहिले तर गाढव आहे तिथेच बसले होते. त्याला आश्चर्य वाटले. आता कुंभाराने पुन्हा जाण्याची तयारी केली, त्याला गाढव उभा असलेले दिसले, पण गाढव हलले नाही.

कुंभार जायला निघाला पण गाढव काही जागेवरून हलेना. कुंभाराने निराश होऊन पुन्हा त्या संतांना बोलावले आणि त्याला गाढवाच्या विचित्र वागण्याबद्दल सांगितले. संत म्हणाले, “तू गाढवाला आधी बांधले होतेस, पण अजून तू त्याला सोडले कुठे आहेस ?” जा आणि ज्या खोट्या दोरीने त्याला बांधले होतेस त्याच दोरीने त्याला सोडव.

कुंभाराने संताच्या सल्ल्याचे ऐकले आणि तसेच केले. कुंभाराने खोटे खोटे नाटक करताच गाढव पटकन घरी जायला तयार झाले. कुंभाराला आता समजून चुकले कि गाढव हे बंधनकारक आहे. त्याला आपल्या सर्व गोष्टींची सवय झाली आहे आणि तो आपली बुद्धी वापरात नाही.

कुंभाराने ज्ञानी संताचे आभार मानले आणि आपल्या गाढवासह आनंदाने घरी गेला.

तात्पर्य

ज्ञानी माणसांचा सल्ला नेहमी फायद्याचा असतो.

तर हि होती कुंभार आणि गाढव मराठी गोष्ट. मला आशा आहे की कुंभार आणि गाढव मराठी गोष्ट (Kumbhar ani Gadhav story in Marathi) आवडली असेल. जर आपल्याला हि गोष्ट आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Leave a Comment