उंट आणि कोल्हा मराठी गोष्ट, Unt ani Kolha Story in Marathi

नमस्कार बच्चे कंपनी, कसे आहेत सगळे. आजच्या या लेखात, मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे उंट आणि कोल्हा मराठी गोष्ट (unt ani kolha story in Marathi). उंट आणि कोल्हा मराठी गोष्ट लहान मुलांसाठी आणि पहिली पासून ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगी आहे.

तुम्ही तुमच्या शाळेत किंवा तुमच्या मित्रांना सांगण्यासाठी उंट आणि कोल्हा मराठी गोष्ट (unt ani kolha story in Marathi) सांगू शकता. आमच्या या वेबसाइटवर इतर अनेक प्रकारच्या छोट्या छोट्या गोष्टी मराठीमध्ये उपलब्ध आहे, त्या गोष्टीसुद्धा आपण आपण वाचू शकता.

उंट आणि कोल्हा मराठी गोष्ट, Unt ani Kolha Story in Marathi

मुलांना कथा ऐकायला आवडतात. लहान वयात आपल्याला चांगले आणि वाईट यातील फरक आपल्याला असच गोष्टींमधून समजतो. अशा नैतिक कथा मुलांमध्ये नीतिमत्तेची भावना विकसित करण्यास मदत करतात आणि त्यांना एक चांगला विद्यार्थी, देशाचा नागरिक होण्यास मदत करतात.

परिचय

लहानपणी आपल्याला आईवडील ज्या प्रेरणादायी, बोध घेणाऱ्या गोष्टी सांगतात त्याच गोष्टींचे प्रतिबिंब आपल्या मनावर उमटत असते. अशाच काही चांगल्या गोष्टी आम्ही घेऊन आलो आहे, जेणेकरून तुम्हाला त्याचा तुमच्या जीवनात फायदा होईल.

उंट आणि कोल्हा मराठी गोष्ट

एका जंगलात उंट आणि कोल्हा राहत होते. त्या जंगलाजवळ कलिंगडाचे शेत होते, पण शेत आणि जंगलाच्या मध्ये एक नदी येत असे. एके दिवशी दोघांनाही वाटले की आज आपण नदीपलीकडे शेतात कलिंगड खायला जाऊ या.

Unt ani Kolha Story in Marathi

दोघांनी एकमेकांचा विचार घेतला आणि कलिंगडाच्या शेताकडे निघाले. कोल्हा नदीजवळ पोहोचताच उंट म्हणाला, तू मला तुझ्या पाठीवर बसवलेस तर मी सुद्धा नदी पार करेन. उंटाने कोल्ह्याला पाठीवर बसवले आणि ते काही वेळाने शेतात पोहोचले.

शेतात पोहोचताच त्याला खूप गोड कलिंगड खायला मिळाले. दोघांनी कलिंगड खायला सुरुवात केली पण थोड्या वेळाने कोल्ह्याचे पोट भरले. आपले पोट भरताच तो विचित्र आवाज करू लागला. हे पाहून उंटाने त्याला तसे करण्यास मनाई केली, परंतु कोल्ह्याने त्याचे ऐकले नाही.

उंट त्याला म्हणाला की तू असेच करत राहिलास तर शेताचा मालक येऊन आपल्याला मारहाण करील, पण कोल्हा अजूनही गप्प बसला नाही आणि मोठमोठ्याने आवाज करत राहिला.

कोल्ह्याचा आवाज ऐकून शेताचा मालक आला. शेताच्या मालकाला पाहून कोल्हाळ एका मोठ्या झुडपात लपला. उंट शरीराने मोठा असल्याने त्याने उंटाला बदड बदड बदडले.

आता उंट खूप मार झाल्यांनतर हळू हळू चालत नदीजवळ आला. तो कोल्ह्याला काही बोलला नाही. कोल्हा परत जायला उंटाच्या पाठीवर बसला आणि आता ते परत जायला निघाले.

आता त्याचा बदला घेण्याची संधी उंटालाही मिळाली. त्याने कोल्ह्याला पाठीवर बसवले. जेव्हा उंट नदीच्या मध्यभागी पोहोचला तेव्हा तो म्हणाला, मित्र माझी एक सवय आहे, मला जेवण केले कि झोपावे लागते.

उंट बसणार इतक्यात कोल्हा त्याला म्हणाला तू बसलास तर मी बुडून जाईन. मला पोहायला येत नाही, मी मारून जाईल. पण आता उंटाची बारी होती, त्यामुळे त्याने कोल्ह्याला काहीच न ऐकता नदीत जाऊन बसला. उंट बसताच कोल्हा नदीत बुडून मरण पावला.

तात्पर्य

जशी करणी तशी भरणी. आपण सर्वांशी चांगले वागले पाहिजे कारण आपण जे करतो ते आपल्याला मिळेल. म्हणजे तुम्ही जसे करता तसे करा.

तर हि होती उंट आणि कोल्हा मराठी गोष्ट. मला आशा आहे की उंट आणि कोल्हा मराठी गोष्ट (unt ani kolha story in Marathi) आवडली असेल. जर आपल्याला हि गोष्ट आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Leave a Comment