जगातील सर्वात मोठे शस्त्र कोणते मराठी गोष्ट, Sarvat Mothe Shastra Konte Akbar Birbal Story in Marathi

अकबर बिरबल मराठी गोष्टी: बुद्धिमत्ता, हुशारी आणि सर्वात चतुर असा कोण होऊन गेला असा आपण विचार केला तर कोणाच्या सुद्धा मनात येते ते नाव म्हणजे बिरबल. सम्राट अकबराच्या नवरत्नांपैकी बिरबल हा सर्वात मौल्यवान रत्न मानला जात असे.

नमस्कार बच्चे कंपनी, कसे आहेत सगळे, मजेत ना. आजच्या या लेखात, मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे जगातील सर्वात मोठे शस्त्र कोणते मराठी गोष्ट (sarvat mothe shastra konte Akbar Birbal story in Marathi). जगातील सर्वात मोठे शस्त्र कोणते हि मराठी गोष्ट लहान मुलांसाठी आणि पहिली पासून ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगी आहे.

तुम्ही तुमच्या शाळेत किंवा तुमच्या मित्रांना सांगण्यासाठी जगातील सर्वात मोठे शस्त्र कोणते मराठी गोष्ट (sarvat mothe shastra konte Akbar Birbal story in Marathi) सांगू शकता. आमच्या या वेबसाइटवर इतर अनेक प्रकारच्या छोट्या छोट्या गोष्टी मराठीमध्ये उपलब्ध आहे, त्या गोष्टीसुद्धा आपण आपण वाचू शकता.

जगातील सर्वात मोठे शस्त्र कोणते मराठी गोष्ट, Sarvat Mothe Shastra Konte Akbar Birbal Story in Marathi

अकबर-बिरबलाशी संबंधित अशा अनेक कथा आहेत, ज्या सर्वांना प्रेरणा देतात, काही शिकवण देतात. बिरबलाने आपल्या हुशारीने सम्राट अकबराच्या दरबारात आलेली गुंतागुंतीची प्रकरणे आपल्या हुशार बुद्धीच्या जोरावर अनेक वेळा सोडवली.

परिचय

जर तुम्हाला स्वतः मानसिकदृष्ट्या आणि बुद्धीने हुशार व्हायचे असेल तर प्रत्येक आलेली अडचण हि कशी सोडवता येते हे शिकण्यासाठी अकबर बिरबलच्या कथांपेक्षा श्रेष्ठ काहीही नाही. आमच्या कथांच्या या भागात आम्ही काही निवडक अकबर-बिरबलाच्या मराठी गोष्टी दिल्या आहेत, त्या कथा वाचा, ज्यामुळे तुम्हाला त्याचा योग्य फायदा मिळेल.

जगातील सर्वात मोठे शस्त्र कोणते मराठी गोष्ट

एके दिवशी बादशहाने बिरबलाला विचारले की, तुझ्या मते या जगातील सर्वात मोठे शस्त्र कोणते?

त्याला उत्तर देताना बिरबल म्हणाला की, जगात आत्मविश्वासापेक्षा मोठे शस्त्र असूच शकत नाही. ही गोष्ट अकबराला समजली नाही, पण तरीही तो काही बोलला नाही. वेळ आल्यावर या गोष्टीची कसोटी लागेल, असे त्याच्या मनात निर्माण झाले.

Sarvat Mothe Shastra Konte Akbar Birbal Story in Marathi

काही दिवसांनी राज्यात एक हत्ती माहुताच्या नियंत्रणाच्या बाहेर गेला. माहुताला तो वेडा झाल्याचे त्याच्या लक्षात आले. हत्तीला कर्मचाऱ्यांनी पडकून ठेवले. ही बातमी बादशहापर्यंत पोहोचताच त्याने थेट महावतला सांगितले की, जेव्हा जेव्हा तुम्ही बिरबलाला येताना पाहाल तेव्हा हत्तीला सोडून द्या.

हे ऐकून माहुत आश्चर्यचकित झाला, पण बादशहाचा आदेश होता म्हणून तो नमस्कार करून निघून गेला.

बिरबल येताना पाहून माहुतानेही बादशहाच्या आदेशाचे पालन केले आणि हत्तीला बेड्यातून मुक्त केले. बिरबलाला याची जाणीव नव्हती म्हणून तो आरामात चालत होता. तेव्हा त्याची नजर धावत येणाऱ्या हत्तीवर पडली. बघता बघता हत्ती त्याच्या दिशेने येत होता. त्याला काहीच समजत नव्हते.

काही वेळातच त्याच्या मनात विचार आला नाही की सम्राटाने माझा आत्मविश्वास तपासण्यासाठी या हत्तीला माझ्या मागे सोडण्याचा आदेश दिला असावा. आता बिरबल इकडे तिकडे पळण्याचा विचार करत होता, पण असे काही होऊ शकत नव्हते. समोरून हत्ती येत होता आणि बाजूला पळायला जागा नव्हती.

यात हत्ती बिरबलाच्या अगदी जवळ पोहोचला. तेव्हा बिरबलाला समोर एक कुत्रा दिसला आणि त्याने त्याचे पाय पकडून हत्तीच्या दिशेने फेकले. कुत्रा जाऊन हत्तीवर आदळला. कुत्रा अंगावर येताच हत्ती घाबरला आणि उलट्या दिशेने पळू लागला.

थोड्याच वेळात सम्राट अकबराला याची कल्पना आली, त्यानंतर त्याचा विश्वास होता की आत्मविश्वास हे माणसाचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे.

तात्पर्य

कोणत्याही व्यक्तीकडे आत्मविश्वास असेल तर तो कोणत्याही संकटाला तोंड देऊ शकतो.

तर हि होती जगातील सर्वात मोठे शस्त्र कोणते मराठी गोष्ट. मला आशा आहे की तुम्हाला जगातील सर्वात मोठे शस्त्र कोणते मराठी गोष्ट (sarvat mothe shastra konte Akbar Birbal story in Marathi) आवडली असेल. जर आपल्याला हि गोष्ट आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.

Leave a Comment